HBDI-profiler i kommunikation

Hvad er HBDI® profilen?

HBDI® profilen er et praktisk værktøj, der fremmer de refleksive processer omkring, hvorfor vi mennesker er forskellige, motiveres af forskellige ting, har forskellige præferencer for læring, oplever ting forskelligt og kommunikerer forskelligt. Profilerne er et effektivt dialogværktøj, når vi skal tale om vores forskelligheder og forskellige tilgange, som noget der er naturligt og kan bruges konstruktivt i dagligdagens arbejdsprocesser.

HBDI® profilerne afdækker personlige tankepræferencer. Vi benytter alle sammen hele hjernen, men vi har forskellige grader af dominans eller rettere præference for forskellige måder at tænke på. Det kommer blandt andet til udtryk i forskellige måder at løse opgaver på, forskelle i vores kommunikation, hvad vi har fokus på og er optaget af samt vores motivation.

Vores tankepræferencer har således også betydning for vores adfærd og hvorfor vi gør, som vi gør, men det er der bestemt også andre ting, der har. HBDI®profilen er blot én af mange forskellige indgange til at udforske sig selv

Hvordan udarbejdes HBDI® profilen?

HBDI® profilen udarbejdes på baggrund af et spørgeskema med 120 spørgsmål. Profilen udleveres altid i en mappe indeholdende følgende:

·  En grafisk fremstilling af din profil.
·  En grafisk fremstilling af din pres/stressprofil.
·  Et data resumé med flere detaljer om din profil.
·  En kortfattet beskrivelse og gennemgang af din profil.
·  Beskrivende materiale (baggrund, profilvejledning, profilkarakteristika, øvelser).

HBDI-modellen tager udgangspunkt i, at vi alle har en eller flere primære præferencer, når det handler om at tænke, arbejde, samarbejde OG kommunikere. Altså måder vi foretrækker at tænke, arbejde, samarbejde og kommunikere på.

Hvad er baggrunden for HBDI®

HBDI® profilerne udspringer af tidlig hjerneforskning af blandt andet forsker og nobelprismodtager Paul MacLean. Profilerne blev udviklet som led i et større projekt af virksomheden General Electric, der handlede om at udvikle værktøjer til at fremme forståelse og accept af forskelligheder blandt virksomhedens ledere og medarbejdere.

Praktiske værktøjer der på den ene side kunne fremme de refleksive processer omkring, hvorfor vi mennesker er forskellige, motiveres af forskellige ting, har forskellige præferencer for læring, oplever ting forskelligt og kommunikerer forskelligt.

På den anden side skulle værktøjerne bruges til dialog blandt ledere og medarbejdere omkring mulige tilgange til ledelse og opgaveløsning i virksomheden samt generel forbedring af samarbejde og kommunikation.

Udvikleren af værktøjerne hed Ned Herrmann. Deraf navnet Herrmann Brain Dominance Instrument, HBDI®.

Karakteristika, der er kendetegner de fire hovedpræferencer i HBDI®:

HBDI_graphic_290416 (1)-2

HBDI_Helle_Dyrby_Høy

Eksempel på HBDI® profil

Som du kan se har vedkommende hovedpræferencer indenfor gul og rød, er middel repræsenteret i grøn og meget svagt repræsenteret i blå.

Viden om HBDI er yderst værdifuld. Både når du vil arbejde med dig selv og dine egne kompetencer, og når du vil anvende HBDI til at arbejde metodisk med at påvirke, motivere og engagere dine tilhørere.

HBDI giver dig værktøjer og teknikker til at ramme de fire forskellige tankepræferencer, der i større eller mindre grad vil være repræsenteret i enhver forsamling.

Har du brug for mere information så gå ind på HBDI.dk

Åbne workshops i præsentationsteknik og performance

Vil du styrke din viden, få metoder, tricks og hands on værktøjer til at opnå større gennemslagskraft og succes?
Så er åbne workshops noget for dig!

Aktuelle datoer:

15. juni